Čo je vlastne Zdravá zmena?

Zdravá zmena zavádza do slovenského zdravotníctva, konkrétne nemocníc, najrozsiahlejšie zmeny za posledných 15 rokov. Jej cieľom je výrazne zlepšiť výsledky liečby pacientov v slovenských nemocniciach na úroveň krajín západnej Európy. Zároveň pripravuje slovenské zdravotníctvo na nové výzvy súvisiace napríklad so starnutím populácie tým, že vytvorí tisícky lôžok dlhodobej starostlivosti.

Kto je autorom pripravovaných zmien?

Zdravá zmena vychádza z projektu stratifikácie nemocníc, ktorý tiež pripravovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Okrem ministerstva sa na Zdravej zmene podieľa aj Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Asociácia zdravotných poisťovní. Skúsenosti so stratifikáciou z iných krajín prináša do projektu medzinárodná konzultačná spoločnosť The Boston Consulting Group.

Čo je to stratifikácia nemocníc?

Stratifikácia nemocníc je spôsob zvyšovania kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Jej cieľom je identifikovať lôžkové kapacity, ktoré nie sú využívané a ušetrené peniaze použiť na zdravotnú starostlivosť. Stratifikácia na Slovensku však nie je len o úspore peňazí, ktoré idú na lôžkovú zdravotnú starostlivosť, ale aj o ich efektívnejšom využití na kvalitnejšiu a bezpečnejšiu liečbu v nemocniciach.

Kedy pocíti pacient prvé zmeny v nemocniciach?

Zdravá zmena chce nechať nemocniciam dostatok času na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti na požadovanú úroveň. Už v roku 2019 sa ale začnú sledovať nastavené kvalitatívne kritériá (miera reoperácií/rehospitalizácií a počet výkonov za rok) na úrovni oddelení v nemocniciach. V roku 2020 budú musieť nemocnice po prvýkrát splniť kritériá na 50 %, v roku 2021 už budú musieť plniť kritériá na 100 %.

Znamená stratifikácia nemocníc ich rušenie? Bude sa týkať prevažne tých menších nemocníc, kde nie je toľko pacientov?

Kritériá sú nastavené na kvalitu oddelení, nie samotných nemocníc. No nevylučujeme, že niektoré nemocnice budú mať viac oddelení, ktoré sa na proces stratifikácie napriek dvojročnému nábehu pripravia nedostatočne a môže prísť k ich zatvoreniu. V každom prípade bude mať pacient zo zákona, tak ako aj dnes, garanciu minimálnej časovej dostupnosti nemocnice od svojho bydliska. Tá by sa nemala líšiť od tej súčasnej.

Stanovil už projekt Zdravá zmena nemocnice, ktoré budú zatvorené?

Princíp stratifikácie nespočíva v tom, že sa zoberie mapa a určí sa, ktorá nemocnica skončí a ktorá nie. Preto sú kritériá známe s dostatočným predstihom a dávajú šancu nemocniciam zabojovať kvalitou starostlivosti o pacienta.

Čo to znamená pre pacienta, ak nemocnica nedokáže splniť kritériá kvality liečby a zruší napríklad chirurgiu?

Akútnu zdravotnú starostlivosť v podobe urgentných príjmov bude mať pacient rovnako dostupnú tak ako doteraz. Zdravá zmena sa dotkne lôžok pre plánované operácie. To znamená, že s akútnym stavom sa o pacienta postarajú rovnako ako dnes. Ak bude potrebný zložitejší zákrok, ktorý už nemocnica nebude vykonávať, pacienta prevezú do najbližšej nemocnice, kde takéto operácie robia.

Už teraz sa na niektoré operačné výkony čaká mesiace. Ak sa zrušia ďalšie oddelenia, ako sa navýšia čakacie lehoty?

Veríme, že sa situácia naopak zlepší. Vďaka kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a novému systému následnej a dlhodobej starostlivosti sa totiž skráti doba, kedy pacient leží na oddelení, kde ho operovali. Dnes je slovenský pacient operovaný častejšie a leží v nemocnici o 20 % dlhšie ako pacienti v krajinách, kde majú lepšie výsledky liečby. Ak bude pacient vďaka kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti ležať kratšie, môžu lekári začať skôr operovať ďalšieho pacienta.

Niektorí pacienti budú musieť cestovať ďalej, ak v ich okolí zrušia oddelenia. Je to nevyhnutné?

V prvom rade hovoríme o plánovanej starostlivosti, čiže pri akútnom probléme bude o pacienta postarané tak ako dnes. V súčasnosti máme na Slovensku 139 nemocníc. Prípadné zatváranie oddelení sa dotkne len malej časti z nich. Navyše, ak aj pacient bude musieť ísť na plánovanú operáciu o 20 kilometrov ďalej, hneď ako to jeho stav umožní, bude preložený na lôžko následnej a dlhodobej starostlivosti čo najbližšie k jeho bydlisku. Výmenou za možno o niečo dlhšiu cestu do nemocnice bude mať ale garanciu lepšieho výsledku liečby. Nemocnice, ktoré zostanú, budú totiž musieť splniť napríklad kritérium o 50 % nižšej miery opakovaných operácií pacientov.

Čo sa stane s ušetrenými peniazmi za lôžka? Komu pôjdu tieto peniaze a kto bude rozhodovať o tom, kde sa použijú?

Cieľom projektu nie je ušetriť peniaze, ale ich rozumne využiť tam, kde to pacient potrebuje. Tieto peniaze zostanú v rozpočte zdravotníctva, pričom práve vďaka efektívnejšiemu nastaveniu systému by malo ísť aj viac peňazí na lôžko do nemocníc. Tieto peniaze môžu nemocnice použiť podľa vlastného uváženia, či už na prístrojové vybavenie, nové izby a sociálne zariadenia alebo platy zdravotníckeho personálu.

Koľko peňazí Zdravá zmena ušetrí?

Našim zámerom nebolo vôbec hľadať úspory, ale zvýšiť hodnotu za peniaze. Navrhovaná stratifikácia je cesta, ako pri súčasnom objeme peňazí zaistiť slovenskému pacientovi kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, a poskytovateľom zdroje na jej zabezpečenie.

Prečítajte si viac

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej
Lepšie výsledky liečby

Záleží nám na kvalite, aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti

O Zdravej zmene hovorili v Správach RTVS ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana.

Čítajte dalej

Pri výbere nemocnice sa rozhodujeme podľa kvality liečby

Podľa prieskumu je pre pacientov najdôležitejšia kvalita liečby. Naopak najmenej pri výbere nemocnice zaváži jej vzdialenosť od domova.

Čítajte dalej

Podľa odborníkov sú zmeny v slovenských nemocniciach potrebné

Ukázal to prieskum realizovaný medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti po predstavení projektu Zdravej zmeny Ministerstvom zdravotníctva SR.

Čítajte dalej

Autori
projektu