Zavedenie rovnakých pravidiel do nemocníc zaistí pacientom lepšiu liečbu a starostlivosť

Ako pacienti máte nárok na špičkovú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, v ktorej nemocnici ste liečení. Zdravá zmena zavádza jasné a transparentné kritériá pre nemocnice, ktoré budú musieť v najbližších 3 rokoch splniť s cieľom zvýšiť kvalitu a bezpečnosť liečby pacientov. Zároveň s tým však Zdravá zmena prinesie aj viac peňazí na lôžko a odbremení personál tým, že na sestričky a lekárov bude pripadať menej lôžok.

V prípade Zdravej zmeny ide o najväčšiu zmenu v lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku za posledných 15 rokoch. Ministerstvo zdravotníctva SR, spolu s Asociáciou zdravotných poisťovní SR a ďalšími partnermi, pri jej nastavení vychádzalo z medzinárodne osvedčeného konceptu stratifikácie nemocníc.

Už od roku 2020 budú v rámci Zdravej zmeny platiť pre všetky slovenské nemocnice rovnaké kvalitatívne kritéria, pričom ich výsledkom by malo byť zníženie opakovaných operácií, či hospitalizácií, až na polovicu dnešnej úrovne.

Týmito zmenami reaguje Ministerstvo zdravotníctva SR predovšetkým na nelichotivé výsledky slovenského zdravotníctva. Aj napriek tomu, že v nemocnici trávime viac času a máme až nadbytok lôžok ako je tomu v krajinách západnej Európy, na našej liečbe sa to nijako neodzrkadľuje. Počet odvrátiteľných úmrtí, teda takých úmrtí, ktorým by sa dalo predísť kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou, je na Slovensku až 2,5-násobne vyšší ako v týchto krajinách. .

Počet úmrtí na 100 tisíc obyvateľov, ktorým by sa dalo predísť poskytnutím včasnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, prevenciou.
Zdroj: Eurostat

Slovensko však bude musieť čeliť aj ďalším výzvam. Obyvateľstvo starne, a tak nám začnú čím ďalej, tým viac chýbať lôžka dlhodobej starostlivosti a geriatrické lôžka. Naopak počet pôrodov rok od roka klesá a už dnes zostáva čoraz viac lôžok na pôrodníckych oddeleniach nevyťažených. Pokiaľ sa týmto zmenám neprispôsobíme, nedostaneme v slovenských nemocniciach o pár rokov liečbu a starostlivosť, akú by sme potrebovali.

Expertný tím zložený z Ministerstva zdravotníctva SR, Inštitútu zdravotnej politiky, Asociácie zdravotných poisťovní a medzinárodnej konzultačnej spoločnosti The Boston Consulting Group sa ešte v roku 2018 pozrel na to, ako sa s podobnými výzvami vysporiadali iné krajiny. Tie vďaka zmenám dokázali zabezpečiť pre svojich pacientov naozaj kvalitnú, bezpečnú liečbu a zdravotnú starostlivosť.

Každý z nás vie, že zmena je potrebná a projekt stratifikácie nám má priniesť taký systém do nemocníc, aby z neho mohli ťažiť pacienti, aj samotní zdravotníci.

 

Čo prinesie stratifikácia nemocníc pacientom:

Máte nárok na moderné zdravotníctvo.


Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Štát by mal pacientom umožniť, aby si mohli vyberať nemocnicu podľa výsledkov liečby

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania kritérií kvality.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu