Projekt Zdravá zmena pamätal aj na dostupnosť nemocníc pre pacientov. Ak by teda vo vašom regióne došlo k zrušeniu niektorého konkrétneho oddelenia, nemusíte sa obávať, že za svojim novým lekárom pocestujete desiatky kilometrov. Práve naopak, tzv. minimálna sieť pacientom zabezpečí, že maximálny čas na príchod do nemocnice sa oproti dnešku nezmení.

Preto ak má dnes nastávajúca mamička pôrodnicu vzdialenú 20 minút od svojho bydliska, nahradí ju po jej prípadnom zrušení iná pôrodnica, ktorá bude vzdialená napríklad 25 minút. Maximálny čas na príchod do pôrodnice však nemôže presiahnuť stanovenú hranicu 30 minút, tak ako je tomu aj dnes. Dostupnosť pôrodnice sa teda môže o pár minút navýšiť. Výmenou za to však nastávajúca mamička získa výrazne vyššiu kvalitu a bezpečnosť pri pôrode.

Už dnes viac ako 40 % z nás uprednostní kvalitnejšie vykonanú operáciu pred dostupnosťou. Do nemocnice, ktorá nám dokáže zaručiť naozaj dobrý výsledok, pokojne vycestujeme, aj keď je od nášho domova vzdialená viac ako 30 minút.1

  Čas na príchod do nemocnice z miesta bydliska
Lokálna nemocnica Do 30 minút
Regionálna nemocnicaDo 60 minút
Národná nemocnicaDo 120 minút
Maximálny čas na príchod do nemocnice z miesta bydliska autom
Zdroj: MZ SR

 

Pacienti sa nemusia obávať, že sa v prípade kritického zhoršenia zdravotného stavu nedostanú včas do nemocnice. Projekt Zdravá zmena myslel v otázke dostupnosti nielen na nemocničnú, ale aj na urgentnú starostlivosť. Kým čas na príchod do nemocnice, napríklad pri plánovanej operácii, zostane približne rovnaký ako dnes, v prípade urgentov sa skráti.

Ďalšou dobrou správou je, že po chorobe či operácii sa budú môcť pacienti zotavovať tak dlho, ako to bude potrebné. Dnes im dokážu nemocnice poskytnúť len nevyhnutnú základnú pooperačnú starostlivosť. Tzv. akútne lôžko totiž nie je určené na doliečovanie, ale predovšetkým na vážne stavy. Preto ak na ich lôžko čaká ďalší pacient, nezostáva iné, než ich poslať domov. To by sa malo zmeniť. V najbližších rokoch by preto malo vzniknúť minimálne 3 000 lôžok pre dlhodobo chorých pacientov, ktoré umožnia dostatočne sa zotaviť po chorobe či operácii, a to v blízkosti domova.


Zdroje:
MZ SR1

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Štát by mal pacientom umožniť, aby si mohli vyberať nemocnicu podľa výsledkov liečby

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania kritérií kvality.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu