Čo je vlastne Zdravá zmena?

Zdravá zmena zavádza do slovenského zdravotníctva, konkrétne nemocníc, najrozsiahlejšie zmeny za posledných 15 rokov. Jej cieľom je výrazne zlepšiť výsledky liečby pacientov v slovenských nemocniciach na úroveň krajín západnej Európy. Zároveň pripravuje slovenské zdravotníctvo na nové výzvy súvisiace napríklad so starnutím populácie tým, že vytvorí tisícky lôžok dlhodobej starostlivosti.

Kto je autorom pripravovaných zmien?

Zdravá zmena vychádza z projektu stratifikácie nemocníc, ktorý tiež pripravovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Okrem ministerstva sa na Zdravej zmene podieľa aj Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Asociácia zdravotných poisťovní. Skúsenosti so stratifikáciou z iných krajín prináša do projektu medzinárodná konzultačná spoločnosť The Boston Consulting Group.

Čo je to stratifikácia nemocníc?

Stratifikácia nemocníc je spôsob zvyšovania kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Jej cieľom je identifikovať lôžkové kapacity, ktoré nie sú využívané a ušetrené peniaze použiť na zdravotnú starostlivosť. Stratifikácia na Slovensku však nie je len o úspore peňazí, ktoré idú na lôžkovú zdravotnú starostlivosť, ale aj o ich efektívnejšom využití na kvalitnejšiu a bezpečnejšiu liečbu v nemocniciach.

Znamená stratifikácia rušenie nemocníc, najmä tých malých v lokalitách, kde niektoré ich oddelenia jednoducho nebudú mať dosť pacientov?

Kritériá, teda limity, sú nastavené na kvalitu oddelení, nie samotných nemocníc. No nevylučujeme, že niektoré nemocnice budú mať viac oddelení, ktoré sa na proces stratifikácie napriek dvojročnému nábehu pripravia nedostatočne. Ich prevádzka bude pre nemocnicu nerentabilná, a tým pádom bude otázne aj financovanie a existencia celej nemocnice. Majú však dosť času vyhnúť sa tomu tým, že popracujú na kvalite starostlivosti o pacienta a získajú nových pacientov zo spádovej oblasti. Zároveň stratifikácia ponúka viacero možností, ako reprofilizovať lôžka z oddelení, ktoré neprejdú nastavenými kritériami.

Stanovil už projekt Zdravá zmena nemocnice, ktoré budú zatvorené?

Princíp stratifikácie nespočíva v tom, že sa zoberie mapa a určí sa, ktorá nemocnica skončí a ktorá nie. Preto sú kritériá známe s dostatočným predstihom a dávajú šancu nemocniciam zabojovať kvalitou starostlivosti o pacienta. Dnešné dáta sú iba základ. Nemocnice majú dosť času pripraviť sa na spustenie prvej fázy v roku 2020, kedy sa stanovené kritériá začnú uplatňovať v rozsahu prvej 1/2. V roku 2021 sa uplatnia už naplno. Čiže naozaj sme vytvorili podmienky na to, aby sa nemocnice pozreli na jednotlivé oddelenia, sami si povedali, kde majú najlepšiu šancu sa špecializovať tak, aby ich splnili.

Na základe čoho sa stanovovali nové kritériá/limity?

Vychádzajú z rozsiahlej analýzy, ktorú pripravil projektový tím na čele s The Boston Consulting Group. Použité dáta vychádzajú z údajov o výkonoch vykázaných zdravotným poisťovniam poskytovateľmi. Takže sú to najobjektívnejšie dáta, aké sú k dispozícii. Limity sa nastavovali na základe týchto dát. Minimálne počty výkonov vychádzajú zase z medzinárodných štúdií (napr. Svetová banka, Leapfrog, Nimtsch & Mantsky), aplikovaných na slovenské dáta, ktoré hovoria, že s nízkym počtom výkonov klesá aj kvalita – rastie počet reoperácii, úmrtnosť. Pri nastavovaní kritérií sme vychádzali z dánskeho modelu, no zohľadnili sme slovenské prostredie prostredníctvom existujúcich dát. Samotný výkon, teda napríklad operácia slepého čreva v zahraničí, sa zásadným spôsobom nelíši od operácie na Slovensku. Podobne to platí aj pri hospitalizácii s konkrétnou diagnózou.

Ako zabráni ministerstvo tomu, aby si niektoré nemocnice vytiahli zo systému finančne najzaujímavejšie výkony? Ako zabezpečí, že nemocnice budú bez rozdielu robiť aj stratové výkony?

Kľúčová nie je typológia ale kritériá, respektíve výkony a príslušné vybavenie nemocnice. Jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti si po novom vyžadujú príslušnú komplexnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená, že špecializované oddelenia alebo napríklad kompetenčné centrá sa nezaobídu bez ďalších oddelení, ktoré nie sú tak výnosné, no jedny aj druhé dokopy vytvárajú predpoklad pre ziskovosť nemocnice. Pokiaľ sa niektorý poskytovateľ sústredí na najlukratívnejšie výkony, bude musieť zabezpečiť aj oddelenia, ktoré sú potrebné pre komplexnú starostlivosť súvisiacu s týmito výkonmi. Namiesto vyberania čerešničiek bude v novom nastavení možné len komplexné zabezpečenie kvalitnej starostlivosti pre pacienta na jednom mieste.

Hlavnou možnosťou na využitie uvoľnených lôžok je zriadenie lôžok následnej a doliečovacej starostlivosti. Bude to pre nemocnice ekonomicky zaujímavá oblasť zdravotnej starostlivosti?

Platba za následnú a doliečovaciu starostlivosť sa bude riešiť v rámci zavádzania stratifikácie. Ministerstvo zdravotníctva SR bude jednoznačne presadzovať také nastavenie, aby bolo vytvorenie tohto typu lôžok atraktívne. Práve uvoľnenie akútnych lôžok, dnes využívaných na tento typ starostlivosti, pomôže zlepšiť dostupnosť a bude pozitívne vplývať na čakacie lehoty. Motivácia bude jasná, keďže dnes doliečovanie na drahších akútnych lôžkach zbytočne míňa peniaze. Zároveň by sme chceli zabezpečiť viaczdrojové financovanie týchto oddelení aj z rozpočtov na sociálnu starostlivosť.

Poisťovňa už dnes dáva nemocniciam nízke limity a argumentuje naplnenou sieťou. Kto dá nemocnici garanciu, že budú peniaze na pacientov, ktorí sa presunú zo zrušených oddelení v okolitých nemocniciach?

Oddeleniam, ktoré splnia kvalitatívne kritériá, počet výkonov prirodzene vzrastie a poisťovne budú musieť tento počet zaplatiť. Zostávajúce oddelenia ale budú mať aj viac kapacity na operácie, keďže sa počíta s vyššou efektivitou liečby a skrátením doby hospitalizácie. Zároveň sa im vďaka novému prístupu k následnej a doliečovacej starostlivosti, a postupnému zriadeniu až 3000 takto špecializovaných lôžok, uvoľnia kapacity dnes zaberané doliečovanými pacientmi.

Čo ak bude oddeleniu na splnenie kritéria počtu výkonov chýbať 10 operácií, ktoré mu neuzná revízny lekár poisťovne? Príde toto oddelenie automaticky o zazmluvnenie?

Aj takéto výkony budú započítavané do limitu, či ho uhradí poisťovňa alebo nie. Takže ani v takomto prípade sa oddelenie pod úroveň limitu nedostane. Bude na poskytovateľovi riešiť následne finančnú stránku takéhoto kroku, teda rokovať s poisťovňou o odôvodnenosti vyradenia výkonov z úhrad.

Ako budú vyzerať pravidlá na presun pacienta medzi nemocnicami z rôznych úrovní? Kedy má kto povinnosť prijať, alebo naopak poslať pacienta do inej nemocnice?

Ak nemocnica urobí výkon, ktorý by nemala robiť, nebude ho mať uhradený. Samozrejme, môže ho spraviť, ale pri nákladoch na komplikované výkony si to určite bude strážiť. Čo sa týka presunu na lôžka následnej a dlhodobej starostlivosti, bude aj na poisťovniach, aby to strážili. Ak bude mať nemocnica neobvykle vysoký počet výkonov pre pacientov nie z jej spádovej oblasti, preveria poisťovne, prečo ich neposiela na následnú a dlhodobú starostlivosť do ich spádovej oblasti. Presné kritériá sa ešte pripravujú a budeme o nich informovať. Navyše aj pacienti budú edukovaní a informovaní o ich práve na doliečovanie v blízkosti ich bydliska.

Typológia nemocníc je zadefinovaná veľmi limitovane. Keď dáte minimálny počet lôžok na región, nebude pozícia nemocníc pri vyjednávaní voči poisťovniam dosť silná na obhájenie ceny výkonu.

Minimálna sieť slúži iba na pokrytie základnej starostlivosti. Všetky ostatné výkony vychádzajú z počtu operácii v danom regióne, kde budú musieť poisťovne zazmluvniť potrebný počet lôžok. Ak splní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti stanovené kritériá, má silnú pozíciu pri vyjednávaní s poisťovňami. Naopak, ak sa poskytovatelia v spádovej oblasti dohodnú na tom, na ktoré oblasti sa chcú špecializovať, podelia si typy zdravotnej starostlivosti, majú silnejšie nástroje na vyjednávanie s poisťovňou.

Ako budú po novom fungovať urgentné príjmy? Rieši stratifikácia aj túto otázku?

Áno, pracovná skupina sa venuje aj tejto téme. V tejto chvíli nie je ešte nový systém urgentných príjmov uzavretý, samozrejme bude s nemocnicami v predstihu prerokovaný.

Kto bude nemocniciam garantovať, že sa poisťovne budú držať filozofie stratifikácie aj o 5 rokov? Kto zabezpečí, že nemocnica dnes neinvestuje do špecializácie, ktorú potom nezazmluvnia?

Je v záujme poisťovní, aby zazmluvnili čo najviac nemocníc, ktoré zabezpečia špecializovanú aj komplexnú zdravotnú starostlivosť pre ich poistencov. V prípade potreby je možné urobiť regulačné zásahy, avšak až po nábehu celej stratifikácie.

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Vláda by mala aspoň doplniť indikátory kvality o vyhodnocovanie EBHR kritérií

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania EBHR kritérií.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu