Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza v rámci stratifikácie nemocníc limity pre 24 operačných a 4 neoperačné terapeutické výkony. Kľúčové budú dva parametre, a to celkový počet takýchto výkonov a miera reoperácií/rehospitalizácii v rámci daného oddelenia v nemocnici.

Kritériá stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR vychádzajú z EBHR (Evidence-based hospital referral) limitov definovaných pre cca 60 % objemu operačných a 25 % neoperačných výkonov na Slovensku. Uplatňovať sa budú postupne po dobu 2 rokov, a to vo výške 50 % v druhej polovici roku 2020 a v plnom rozsahu v druhej polovici 2021.

Následná revízia limitov prebehne o ďalšie 3 roky. V prípade, že oddelenie dané limity splní, nebude ich MZ SR v najbližších 3 rokoch sprísňovať. Pri nesplnení limitov stanoví MZ SR ich novú výšku.

Prehľad limitov pre 24 terapeutických operačných výkonov

        Limit/Počet výkonov
Kód

výkonu

Názov

výkonu

Cieľový parameter kvalitySpôsob určenia limituAktuálny Ø parametra kvalityCieľový Ø parametra kvalityPočet výkonovØ Počet výkonov/PZS1. rok 2. rok
PôrodyReopReopPrebieha spresnenie
5T4Atroskopické operačné výkony na kĺbochRehospRehosp3,04%1,52%20 1813154590
5Q4Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvyReho30pctil2,13%1,07%16 39523475150
5T5Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhradyReopReop1,07%0,54%13 88623970140
5N6Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestáchReopReop2,37%1,19%13 49617370140
5N8Uzávery abdominálnych herniíReopReop0,74%0,37%13 44517965130
5T0Všeobecné kostné operačné výkonyReopReop1,76%0,88%13 1331773570
5T1Otvorené repozície zlomenín a luxáciíReopReop2,49%1,25%10 7611634080
5N3Iné operačné výkony na tenkom, hrubom čreve a appendixeRehoReop1,89%0,95%9 7221281530
5G6Operačné výkony v oblasti nazofarynxu a orofarynxuReopReop0,65%0,32%8 67821780160
5K7Výkony pri arytmiách a iné výkony na srdci a perikardeReopReop1,10%0,55%6 88623055110
5O2Operačné výkony na močovodeReopReop9,77%4,89%6 8661601325
5N2Incízie, excízie, resekcie a anastomózy na tenkom a hrubom čreveReopReop2,66%1,33%5 611752040
5O3Operačné výkony na močovom mechúriReopReop3,19%1,59%5 5199970140
5V2Operačná regenerácia a rekonštrukcia kože a podkožiaRehoReop4,50%2,25%5 067651020
5L8Operačné výkony na varikóznych venách RehospRehosp3,09%1,55%5 014752550
5U1Excízie a resekcie prsníkaReopReop2,59%1,30%4 977742040
5N9Operačné výkony na obličke a obličkovej panvičkeReopReop7,08%3,54%4 7451131020
5Q0Operačné výkony na vaječníkuReopReop0,95%0,48%4 734643570
5N4Operačné výkony na anuse a konečníkuReopReop2,33%1,16%4 643643060
5Q5Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametriíReopReop3,80%1,90%4 320651223
5T8Operarčné výkony na svaloch, šľachách, fasciách a burzáchReopReop2,29%1,14%3 457451530
5N1Operačné výkony na žalúdkuReopReop2,26%1,13%3 268412040
5O1Ďalšie operačné výkony v brušnej oblastiReopReop2,35%1,18%3 234411530

Prehľad limitov pre 4 terapeutické neoperačné výkony

         Caseload Limit

#PZS pod limitom
 
Kód výkonu
Názov výkonuCieľový parameter kvality
Spôsob určenia limitu
Aktuálny Ø parametra kvality
Cieľový Ø parametra kvality
# výkonov
# PZS
# Výkonov/PZS

1. Rok1

2. Rok2

3. Rok3

1. Rok12. Rok2

3. Rok3

# Výkonov/ PZS v 3. roku
8R3Perkutánne transluminálne angioplastiky a iné katetrizácieZnovuposk30pctil1.0%0.5%17 960286411734501415171 632
8T2Intervenčné algeziologické metódyZnovuposk30pctil0.2pp0.1pp7 3567310081623183437204
8R1Eliminačné metódyZnovuposk30pctil1.8%0.9%3 71773514913162641116
8R5Perkutánne embolizácieRehosp30pctil29.0%14.5%825184637105710103

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Vláda by mala aspoň doplniť indikátory kvality o vyhodnocovanie EBHR kritérií

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania EBHR kritérií.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu