Jednotné pravidlá umožnia nemocniciam dosahovať lepšie výsledky v liečbe

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje zaviesť nové kritéria pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe výsledkov analýz, ktoré ukazujú, že hoci pacientov liečime v nemocniciach dlhšie (o 20 %) a častejšie (o 9 %) ako v krajinách západnej Európy, výsledky liečby tomu nezodpovedajú.1 Kým miera odvrátiteľných úmrtí v porovnávaných krajinách dosahuje v priemere 100,5 pacientov na 100-tisíc obyvateľov, u nás to je až 243 pacientov.2

Aj preto začne Ministerstvo zdravotníctva SR už od druhej polovice roku 2019 pri 24-och operačných a 4-och neoperačných terapeutických výkonoch sledovať a vyhodnocovať dve kľúčové kritériá – minimálny počet výkonov za rok a maximálnu prípustnú mieru reoperácií a rehospitalizácií. Posledným, a rovnako dôležitým kritériom, bude samozrejme aj to, aby mal pacient naďalej garantovanú časovú dostupnosť lôžkovej zdravotnej starostlivosti minimálne na úrovni tej dnešnej.

Limit/Počet výkonov
Kód
výkonu

Názov
výkonu

Cieľový parameter kvalitySpôsob určenia limituAktuálny Ø parametra kvalityCieľový Ø parametra kvalityPočet výkonovØ Počet výkonov/PZS1. rok 2. rok
PôrodyReopReop
Prebieha spresnenie
5T4Atroskopické operačné výkony na kĺbochRehospRehosp3,04%1,52%20 1813154590
5Q4Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvyReho30pctil2,13%1,07%16 39523475150
5T5Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhradyReopReop1,07%0,54%13 88623970140
5N6Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestáchReopReop2,37%1,19%13 49617370140
5N8Uzávery abdominálnych herniíReopReop0,74%0,37%13 44517965130

Transparentné pravidlá platné v rovnakej miere pre všetky nemocnice zároveň umožnia nemocniciam lepšie plánovať, na ktoré oblasti liečby by sa v budúcnosti chceli viac špecializovať. Kritériá sa totiž budú uplatňovať postupne, aby mali dostatok času prispôsobiť sa zavedeným zmenám. V roku 2021 budú musieť splniť nové limity na 50 %, v plnom rozsahu začnú platiť až v roku 2022.

Zriaďovateľ a manažment nemocníc sa teda môže už dnes rozhodnúť, do ktorých oddelení má zmysel viac investovať s cieľom vytvoriť podmienky pre lekárov a sestry na poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti. Naopak, ak už dnes vie, že na iných oddeleniach len ťažko zabezpečí požadované štandardy, má dosť času ich využiť v rámci nových príležitostí, ktoré do slovenského zdravotníctva prinesie stratifikácia nemocníc.


Zdroje:
OECD, BCG1
Eurostat2

Prečítajte si viac

Nové štandardy kvality

S počtom výkonov na oddelení sa zlepšujú výsledky liečby

Cieľom stratifikácie je v prvom rade zabezpečiť slovenským pacientom bezpečnú a kvalitnú liečbu.

Čítajte dalej
Nové štandardy kvality

Detailný prehľad kritérií pre jednotlivé terapeutické výkony

Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza v rámci stratifikácie nemocníc limity pre 24 terapeutických a 4 neterapeutické operačné výkony.

Čítajte dalej

Autori
projektu