Cieľom stratifikácie je v prvom rade zabezpečiť slovenským pacientom bezpečnú a kvalitnú liečbu. Jedným z významných faktorov, ktoré aj podľa medzinárodných štúdií (World Bank, Leapfrog, Nimtsch&Mansky) ovplyvňujú výsledky liečby, je skúsenosť zdravotníckeho personálu meraná počtom výkonov za rok. Vzťah medzi počtom výkonov a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti potvrdili počas prípravy projektu stratifikácie aj dáta zo slovenských nemocníc.

Úmrtnosť pacientov na oddeleniach slovenských nemocníc s menším počtom operačných výkonov za rok je významne vyššia ako na oddeleniach, kde sa ich urobilo viac. Pri oddeleniach s nižším počtom výkonov je významne vyšší aj počet reoperácií. Práve na základe potvrdenia medzinárodných skúseností dátami o výsledkoch liečby slovenských pacientov sa rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR stanoviť minimálny počet výkonov ako jedno z nových kritérií pre nemocnice.

Úmrtnosť (%) na počet zákrokov v nemocnici za rok pre vybraný operačný výkon – rektálna resekcia
Zdroj: VšZP, Dôvera ZP, Union ZP, BCG

Keďže iba samotné zvyšovanie počtu výkonov nemusí dostatočne rýchlo zlepšiť výsledky liečby, rozhodlo sa Ministerstvo zdravotníctva SR medzi posudzované limity zaradiť aj mieru reoperácií a rehospitalizácií.

Za reoperáciu, respektíve rehospitalizáciu, sa bude považovať, ak bol pacient opätovne hospitalizovaný do 30 dní od pôvodného výkonu. Je pritom jedno, či tento opakovaný výkon absolvuje v nemocnici pôvodného výkonu alebo v inej nemocnici. S cieľom priblížiť výsledky liečby v slovenskom zdravotníctve na úroveň referenčných krajín západnej Európy, by sa mala miera reoperácií a rehospitalizácií do roku 2021 znížiť o 50 %.

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Vláda by mala aspoň doplniť indikátory kvality o vyhodnocovanie EBHR kritérií

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania EBHR kritérií.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu