Stratifikácia nemocníc umožní lekárom a sestrám venovať viac času pacientovi aj svojmu vzdelávaniu

Cieľom projektu je v neposlednom rade umožniť lekárom a sestrám venovať viac času pacientovi, ale aj svojmu vzdelávaniu a vyššej špecializácii. Ako na to v čase, kedy sa vedú diskusie o nedostatku lekárov a sestier? Odpoveďou je efektívnejšie využitie lôžok, zrušenie tých nespĺňajúcich požadované výsledky liečby, a kratšia doba hospitalizácie pacientov na akútnych lôžkach. Vďaka tomu by sa mal postupne zvýšiť počet lekárov a sestier na lôžko o približne 17 %.1

Viac personálu a peňazí na jedno lôžko vytvorí aj lepšie pracovné podmienky pre všetkých lekárov a sestry. Zdravotníci by totiž mali mať vďaka stratifikácii nemocníc aj viac času na vlastné vzdelávanie a prehlbovanie špecializácie v ich odbore. Spolu s vyššími platbami na lôžko, vďaka ktorým budú môcť nemocnice investovať aj do modernejších prístrojov, im nový systém umožní vytvoriť v regióne špičkové špecializované pracovisko v celonárodnom porovnaní.

Očakávané navýšenie počtu zdravotníkov na lôžko umožní tiež zdravotníkom venovať viac času každému jednému pacientovi. Na oddeleniach, kde je nízky počet zdravotníkov na lôžko, nemá lekár zväčša dostatok času vysvetliť pacientovi a jeho príbuzným plánovaný postup pri liečbe. Z toho vyplývajúci stres a nevedomosť pacientov a ich rodín, v kombinácii s pracovným stresom zdravotníckeho personálu, môže viesť ku vzniku konfliktných situácií. Viac času na pacienta by malo pomôcť takýmto situáciám predchádzať.


Zdroje:
BCG1

Autori
projektu