Viac peňazí na lôžko umožní dosahovať lepšie výsledky liečby

Slovenské zdravotníctvo čelí rovnakej výzve ako väčšina krajín. Starnutie populácie so sebou prináša vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť, keďže s vekom prirodzene prichádzajú aj zdravotné problémy. Vďaka inováciám v zdravotníctve sa zároveň darí predlžovať životy ľudí, ktorí na prežitie plnohodnotnej a aktívnej staroby potrebujú pochopiteľne viac zdravotnej starostlivosti.

Štúdia, ktorá je základom projektu stratifikácie nemocníc, predpokladá, že v dôsledku starnutia populácie vzrastie do roku 2030 počet hospitalizácií o 18 %, teda na 1,2 milióna ročne1. Bez zavedenia kritérií, ktoré stratifikácia nemocníc prináša, by za týchto okolností poklesli platby na lôžko zo súčasných 29 204 eur až na 25 222 eur2.

Efektívnejším využívaním lôžok, skrátením doby hospitalizácie a dosahovaním lepších výsledkov liečby dokážeme ušetriť peniaze, ktoré pôjdu naspäť do našich nemocníc. Stratifikácia prinesie úspory aj nový koncept prístupu k dlhodobej starostlivosti na Slovensku podobne ako v iných krajinách, ktoré ju už zaviedli. Nové oddelenia následnej a dlhodobej starostlivosti, ktoré budú slúžiť na rekonvalescenciu pacientov po operácii, prinesú do slovenských nemocníc nielen cielenejšiu zdravotnú starostlivosť, ale aj úsporu financií. Náklady na lôžko dlhodobej starostlivosti sú totiž výrazne nižšie ako na lôžko akútne.

Len vďaka týmto zmenám by mali do roku 2030 platby na lôžko postupne narásť až na 39 000 eur. Slovenské zdravotníctvo dnes neprináša pacientom takú hodnotu za peniaze, akú by mohlo. V roku 2017 sme mali na Slovensku takmer 31 700 lôžok, no nie všetky sme využívali efektívne. Priemerne jedna zo štyroch postelí zostala v slovenských nemocniciach nevyužitá, hoci platby z verejného zdravotného poistenia za ňu boli uhradené.1

  Dnešný stav 2017Stav bez zmien 2030Zdravá zmena 2030
Priemerná dĺžka hospitalizácie8,3 dní8,3 dní6,5 dní
Obložnosť72%72%80%
Dostupnosť91%91%91%
Personál/lôžko0,720,620,85 (+17%)
Peniaze/lôžko29 tis. €25 tis. € (-14%)39 tis. € (+32%)

Zdroje:
MoH, VšZP, Dôvera, Union, BCG1
MZ SR, BCG2

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Vláda by mala aspoň doplniť indikátory kvality o vyhodnocovanie EBHR kritérií

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania EBHR kritérií.

Čítajte dalej
Lepšie výsledky liečby

Záleží nám na kvalite, aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Pri výbere nemocnice najviac zaváži kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby. Ukázal to prieskum pre projekt Zdravá zmena, do ktorého sa

Čítajte dalej

Autori
projektu