V Bratislave, 26. 4. 2019 – Najrozsiahlejšie zmeny za posledných 15 rokov, ktoré má do slovenských nemocníc priniesť projekt Zdravá zmena, sú podľa odborníkov potrebné. Ukázal to prieskum realizovaný medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti po tom, čo im Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predstavilo hlavné kritériá pre plánované zmeny v lôžkovej zdravotnej starostlivosti.

Kvalitnejšia a bezpečnejšie zdravotná starostlivosť, lepšia dostupnosť nemocníc, či odborné doliečovanie blízko domova, to je len časť zmien, ktoré má v najbližších rokoch priniesť Zdravá zmena. Ministerstvo zdravotníctva už v novembri minulého roka predstavilo na poldennom workshope koncept Zdravej zmeny zástupcom nemocníc, vyšších územných celkov a odborných spoločností. Účastníci boli zároveň rozdelení do pracovných skupín, kde diskutovali s odborníkmi o všetkom, čo ich zaujíma. „Ide o dlhodobú stratégiu pre zlepšenie celého systému s dôrazom na kvalitnejšiu liečbu pacienta a lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Preto nás už počas procesu dolaďovania kritérií Zdravej zmeny zaujímal názor všetkých,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Dotazníkový prieskum, ktorým MZ SR a Asociácia zdravotných poisťovní SR zisťovali medzi účastníkmi názor na pripravovanú Zdravú zmenu, ukázal, že až 83 % zúčastnených ju považuje za potrebnú, pričom je dôležité zohľadniť aj medicínske a finančné aspekty. Možnosť hodnotiť predstavené zmeny dostalo približne 110 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia zriaďovateľov z verejného (VÚC, iné) aj súkromného sektora, manažment nemocníc, ale aj lekári a sestry.

Čo si myslíte o stratifikácii nemocníc? 
Stratifikácia je potrebná – dôležité je zohľadniť medicínske aj finančné aspekty82,86%
Stratifikácia nie je potrebná – ale ak sa spraví podľa predloženého návrhu, tak môže priniesť zlepšenie ústavnej zdravotnej starostlivosti2,86 %
Stratifikácia je zlé riešenie, neprinesie nič pozitívne ani pacientovi, ani do systému ústavnej zdravotnej
starostlivosti
2,86 %
Nemám zatiaľ názor na to, či stratifikáciu v slovenskom zdravotníctve potrebujeme5,71 %
Iné (otvorená odpoveď)5,71 %

Zmeny majú okrem lepších výsledkov liečby vytvoriť aj priestor pre vyššiu špecializáciu nielen nemocníc, ale aj zdravotníckeho personálu v nich. „Lepším manažmentom pacienta či efektívnejším využitím lôžok sa postupne navýši počet personálu na lôžko. Lekári a sestry tak získajú v priebehu najbližších rokov nielen lepšie pracovné podmienky a viac času na svojich pacientov, ale aj priestor na vlastné vzdelávanie,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská.

Zdravá zmena prinesie do systému po prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. To vníma ako jeden z kľúčových prínosov takmer 63 % opýtaných. „Zdravotné poisťovne začnú už v tomto roku sledovať mieru opakovaných operácií, hospitalizácii a počet výkonov. Naplno však začnú tieto kritéria platiť až o dva roky,“ vysvetľuje Katarína Kafková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR. Ako ukázal prieskum, viac ako polovica respondentov zase oceňuje zavedenie jednotných a transparentných pravidiel pre všetky nemocnice. Za veľký prínos Zdravej zmeny považujú odborníci aj možnosť dlhodobo strategicky plánovať a rozvíjať špecializáciu nemocníc (68 %) či efektívnejšie využitie zdrojov, ktoré úž dnes idú na zdravotnú starostlivosť (51 %).

Ktoré sú hlavné prínosy stratifikácie z vášho pohľadu?  
Viac zdrojov na lôžko – efektívnejšie využitie51,43 %
Viac personálu na lôžko – efektívnejšie využitie34,29 %
Možnosť dlhodobo strategicky plánovať a rozvíjať špecializáciu nemocníc na vybrané skupiny výkonov68,57 %
Transparentné a jednotné pravidlá pre všetky nemocnice zo strany regulátora a všetkých poisťovní51,43 %
Kvalitnejšia a bezpečnejšia ústavná zdravotná starostlivosť pre pacienta62,86 %
Príležitosť lepšie sa vzájomne koordinovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ostatnými nemocnicami45,71 %
Nevidím žiadne prínosy2,86 %
Iné (otvorená odpoveď)5,71 %
Respondenti mali možnosť zvoliť viacero odpovedí.

 

Z pohľadu pacienta považujú odborníci za najväčší prínos Zdravej zmeny práve kvalitu, ktorú môže priniesť do lôžkovej zdravotnej starostlivosti. V dotazníku uviedlo túto možnosť až 71 % z nich. Viac ako polovica tiež víta dostupnejšiu následnú a dlhodobú starostlivosť v blízkosti domova pacienta.

Ako vnímate návrh stratifikácie z pohľadu prínosov pre pacienta?  
Stratifikácia môže priniesť vyššiu kvalitu lôžkovej zdravotnej starostlivosti71,43 %
Stratifikácia môže priniesť viac zdrojov na investície do prostredia v nemocniciach31,43 %
Stratifikácia môže pomôcť pacientovi lepšie sa orientovať v ponuke nemocníc37,14 %
Stratifikácia môže priniesť dostupnejšiu následnú a dlhodobú starostlivosť bližšie k domovu pacienta doliečovanie54,29 %
Stratifikácia nič neprinesie8,57 %
Respondenti mali možnosť zvoliť viacero odpovedí.

 

Zdravá zmena zadefinuje aj pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, čo znamená, že dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od miesta bydliska sa zvýši zo súčasných 87 % na 91 % územia Slovenska. Zároveň zavedie typológiu nemocníc, ktorá jasne určí rozsah zdravotnej starostlivosti nielen v špecializovaných nemocniciach, ale aj v tých všeobecných a to na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Podľa prieskumu viac ako 68 % zástupcov nemocníc a zdravotníkov víta možnosť riadene prehodnotiť zameranie a ponuku nemocnice s ohľadom na svoje personálne a materiálne možnosti. Viac ako polovica tiež oceňuje zámer Zdravej zmeny priniesť do slovenských nemocníc viac lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti.

Ktoré nové príležitosti sú podľa vás pre nemocnice najzaujímavejšie? 
Plánovaný výrazný nárast kapacít následnej a dlhodobej lôžkovej starostlivosti54,29%
Možnosť uchádzať sa o nové kompetenčné centrá25,71%
Možnosť uchádzať sa aj o výkony z vyššej úrovne dostupnosti po splnení kvalitatívnych požiadaviek37,14%
Možnosť riadene a spoločensky akceptovateľne prehodnotiť zameranie a ponuku nemocnice s ohľadom na jej reálne personálne a materiálne možnosti68,57%
Iné (otvorená odpoveď)5,71%
Respondenti mali možnosť zvoliť viacero odpovedí.

 

Projekt Zdravá zmena je prelomovým a potrebným krokom pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Zmeny budú implementované postupne – v horizonte 11 rokov, pacientom prinesú kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Viac o projekte Zdravá zmena nájdete na www.zdravazmena.sk.

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Štát by mal pacientom umožniť, aby si mohli vyberať nemocnicu podľa výsledkov liečby

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania kritérií kvality.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu