Kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby sú pre pacientov najdôležitejším kritériom pri výbere nemocnice. Ukázal to nedávno realizovaný prieskum pre projekt Zdravá zmena, ktorý má v najbližších rokoch priniesť do slovenských nemocníc postupné a rozsiahle zmeny v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Asociácia zdravotných poisťovní SR (AZP SR) sa pozreli na vnímanie zdravotnej starostlivosti verejnosťou.

Prieskum agentúry MNFORCE, do ktorého sa vo februári zapojila reprezentatívna vzorka 1 000 respondentov, ukázal, že u Slovákov pri plánovaní zákroku najviac zaváži kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby danej nemocnice. Naopak najmenej dôležitá je pre nich pri výbere nemocnice jej vzdialenosť od miesta bydliska. „Vďaka novej minimálnej dostupnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú sme nastavili v rámci projektu Zdravá zmena, bude zdravotná starostlivosť pre pacientov nielen kvalitnejšia, ale aj dostupnejšia. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od miesta bydliska sa zo súčasných 87 % územia Slovenska zvýši až na 91 %,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Najdôležitejšie kritérium pri výbere nemocnice priemer
kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby v danej nemocnici1,90
čakacie lehoty na operáciu, ak by nešlo o život ohrozujúci akútny problém3,34
odporúčania všeobecného lekára/špecialistu3,51
prostredie v nemocnici (vzhľad izieb, stav sociálnych zariadení, iné)3,75
odporúčania od známych4,22
vzdialenosť nemocnice od miesta bydliska4,27
Q: Čo by u vás najviac zavážilo pri výbere nemocnice, v ktorej by ste mali vy alebo váš blízky podstúpiť operáciu? Respondenti mali priradiť hodnotenie 1 (najvyššia priorita) až 6 (najnižšia priorita).

 

Pri príprave projektu Zdravá zmena prihliadal tím odborníkov na obe kritériá – kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Čas zohráva dôležitú úlohu najmä pri náhlych zdravotných ťažkostiach. Naopak pri plánovaných zákrokoch, ktoré sú ojedinelé alebo so sebou nesú vyššie riziko komplikácií, treba pacientovi zabezpečiť v prvom rade špičkový a skúsený tím odborníkov aj za cenu väčšej vzdialenosti od miesta bydliska.

Už dnes mnohým nerobí problém vycestovať do nemocnice vzdialenejšej viac ako 30 minút od domova, pokiaľ dostanú záruku naozaj dobrého výsledku vykonanej operácie. Potvrdil to aj prieskum, kde túto možnosť uviedlo až 67 % respondentov. V rámci Zdravej zmeny zostane garantovaná dostupnosť lokálnej nemocnice do 30 minút dojazdového času pacienta presne tak, ako je tomu aj dnes.

Vzdialenosť nemocnice od miesta bydliska v rozhodovacom procese  
Vybral by som si najbližšiu nemocnicu, bez ohľadu na to, že má reputáciu horších výsledkov liečby.5%
Išiel by som do druhej najbližšej nemocnice, ak by mala reputáciu lepších výsledkov liečby, ako k môjmu bydlisku najbližšia nemocnica.28%
Nevidím problém ísť na operáciu do nemocnice vzdialenej od môjho bydliska aj viac ako 30 minút, ak by mala lepšie výsledky ako nemocnice v mojom okolí.67%
Q: Do akej miery by výber nemocnice, v ktorej by ste vy alebo váš blízky mali podstúpiť operáciu, ovplyvnila jej vzdialenosť od miesta bydliska?

 

Zdravá zmena počíta popri všeobecných a špecializovaných nemocniciach aj so vznikom úplne nového typu nemocnice, a to Nemocnice následnej starostlivosti. „Vďaka Zdravej zmene by do roku 2030 malo postupne vzniknúť minimálne 3 000 špecializovaných lôžok dlhodobej starostlivosti po celom Slovensku. Zároveň s tým budeme zavádzať nový prístup k dlhodobej starostlivosti, informuje Katarína Kafková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní. Ako dodáva, po novom sa bude pacient doliečovať čo najbližšie k miestu svojho bydliska, čo zároveň uľahčí navštevovanie príbuzného rodinnými príslušníkmi počas celej doby doliečovania.

Operácia či ťažká choroba si totiž zväčša vyžaduje viac času na zotavenie, než je nemocnica schopná pacientovi zabezpečiť. Tá potrebuje svoje lôžkové kapacity uvoľniť pre akútne stavy, v dôsledku čoho je pacient na doliečovanie odoslaný do domácej starostlivosti. Sám, alebo za pomoci blízkych, si však väčšinou nedokáže zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť bez straty príjmu.

Podľa prieskumu si až 80 % Slovákov myslí, že pacient má nárok na profesionálnu doliečovaciu starostlivosť čo najbližšie k miestu bydliska a to až do času, keď je opätovne schopný postarať sa o seba sám.

Systém fungovania dlhodobej starostlivosti 
Dnešný spôsob postačuje, teda pacient dostane v nemocnici po operácii alebo prekonanej chorobe základnú starostlivosť a na doliečovanie je prepustený do domácej opatery, hoci je čiastočne alebo plne nepohyblivý.9%
Pacient by mal dostať profesionálnu doliečovaciu starostlivosť čo najbližšie k miestu bydliska až do času, kedy je opäť pohyblivý a reálne schopný postarať sa sám o seba.80%
Neviem posúdiť, ktorý spôsob by bol lepší.11%
Q: Ako by mala fungovať doliečovacia (dlhodobá) starostlivosť o ležiaceho, resp. prevažne ležiaceho pacienta?

Prečítajte si viac

Lepšie výsledky liečby

Štát by mal pacientom umožniť, aby si mohli vyberať nemocnicu podľa výsledkov liečby

Ak stratifikácia neprejde ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania kritérií kvality.

Čítajte dalej

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej

Autori
projektu