V Bratislave, 5. 9. 2019 – Diskusia o spustení Zdravej zmeny by sa podľa Asociácie zdravotných poisťovní SR (AZP) mala opäť zamerať na pacienta a jeho právo na lepšie výsledky liečby v nemocniciach. Ak by vládou neprešla stratifikácia ako celok, vláda by mala zvážiť aspoň schválenie vyhodnocovania počtu realizovaných výkonov, ako aj miery reoperácií a rehospitalizácií (EBHR).

Podľa AZP je aktuálna diskusia o význame a potrebe stratifikácie nemocníc, jej politických dopadoch a odloženie na budúce vlády na škodu pacientov a celého zdravotníctva. „Je nezodpovedné, a pre pacienta zneisťujúce, ak sa po 3 rokoch od spustenia príprav Zdravej zmeny začína viesť diskusia o tom, či je na Slovensku politická vôľa zlepšiť výsledky liečby pacientov v nemocniciach. V tejto fáze by sme už mali riešiť postupný nábeh tejto kľúčovej reformy do praxe,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková.

Ak sa ani počas septembra nenájde politická dohoda na prijatí legislatívy spúšťajúcej Zdravú zmenu, mala by vláda podľa AZP aspoň doplniť existujúce nariadenie o indikátoroch kvality – tzv. EBHR kritériá, teda vyhodnocovanie kvality a výsledkov liečby. „Hoci EBHR kritériá sú iba jeden pilier stratifikácie, ich vyhodnocovanie a zverejňovanie by pacientom prvýkrát v histórii SR umožnilo vyberať si nemocnicu aj podľa skutočných výsledkov liečby,“ upozorňuje K. Kafková. Práve zavedenie objektívnych a transparentných kritérií výsledkov liečby považujú zdravotné poisťovne, ktoré boli aj súčasťou expertnej skupiny pripravujúcej návrh Zdravej zmeny, za základ zlepšovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Dnes má síce pacient možnosť vybrať si nemocnicu, v ktorej chce absolvovať operáciu, ale zistiť si jej kvalitu, respektíve výsledky liečby iných pacientov, už nevie. Možnosť voľby tak vážnej veci, akou je miesto, kde podstúpime operáciu, robíme ako pacienti aj v 21. storočí prakticky na slepo. „V tom horšom prípade je to na základe internetových diskusií. Ak má pacient možnosť voľby, mal by mu štát zabezpečiť aj dostatok transparentných, a pre laika pochopiteľných, informácií pre takéto rozhodnutie,“ dodáva K. Kafková.

AZP však verí, že v najbližších týždňoch, ktoré dala vláda ministerke zdravotníctva na politické rokovania, sa diskusia opäť vráti do odbornej roviny a Zdravá zmena prejde ako celok. Starnutie obyvateľov, a s tým súvisiaca zmena potrieb pacienta, je trend, s ktorým zatiaľ nevedia úspešne bojovať ani vyspelejšie krajiny. K stratifikácii preto pristúpili aj krajiny EÚ s lepšími výsledkami liečby v nemocniciach, ďalšie sa na ňu chystajú. „V prípade Slovenska už len prípadný odklad jej schválenia na ďalšiu vládu bude znamenať stovky až tisíce opakovaných operácií a hospitalizácií, ktorým by sa dalo vyhnúť jej skorším spustením. O odvrátiteľných úmrtiach ani nehovoriac,“ vysvetľuje K. Kafková.

AZP by vzhľadom na podporu stratifikácie odbornou verejnosťou považovalo neschválenie Zdravej zmeny z politických dôvodov za jedinečnú premárnenú príležitosť. Po predstavení Zdravej zmeny zástupcom nemocníc na pôde Ministerstva zdravotníctva SR na jeseň 2018 viac ako 80 % respondentov spomedzi účastníkov – odborníkov súhlasilo, že stratifikácia slovenských nemocníc je potrebná. „Pri takto zásadných zmenách sa na Slovensku nestáva často, aby ich podporovala väčšina odbornej verejnosti, vrátane dotknutých nemocníc. Ak po zásadnom zlepšení starostlivosti v nemocniciach volajú už roky aj pacienti, mali by politici počúvať tieto hlasy,“ myslí si K. Kafková. AZP preto stále verí, že parlamentné strany prehodnotia postoj k Zdravej zmene ako celku a pri jej schvaľovaní sa bude riešiť záujem pacienta, teda odborná, a nie politická rovina návrhu.

Prečítajte si viac

Odborníci a pacienti podporujú Zdravú zmenu

Ministerka zdravotníctva zvolala tlačovú besedu za prítomnosti renomovaných odborníkov, aj zástupcov pacientov.

Čítajte dalej

Zdravú zmenu vláda odložila

Vláda zatiaľ Zdravú zmenu neschválila. Podľa slov premiéra P. Pellegriniho je na jej prijatie ešte stále čas.

Čítajte dalej

Zdravá zmena pôjde na rokovanie vlády už v auguste

A. Kalavská si od ústavného zákona sľubuje pokračovanie Zdravej zmeny aj po voľbách. Návrh predloží na vládu už 21. augusta.

Čítajte dalej
Lepšie výsledky liečby

Záleží nám na kvalite, aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti

O Zdravej zmene hovorili v Správach RTVS ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana.

Čítajte dalej

Autori
projektu