Viac lekárov a sestier na jedno lôžko znamená viac času na starostlivosť o pacienta

Kto by nechcel, aby si na neho lekár či sestra našli viac času? Prečo pacient leží v nemocnici s tým, že nemá o svojom zdravotnom probléme dostatok informácií? Informovaný pacient je predsa základom úspešnej liečby. Ak má byť totiž pacient dostatočne motivovaný k dodržiavaniu liečby, musí poznať svoj zdravotný stav, svoju vlastnú zodpovednosť v procese liečby a tiež pozitíva, ale aj riziká predpísanej liečby.

Mnohí sa dnes stretávajú s tým, že v nemocniciach nie je dostatok ľudského faktoru a empatie, zväčša pre nedostatok času a personálu. Kým sestry sa sťažujú na nevhodné pracovné podmienky, pacienti zase hovoria o chýbajúcej ľudskosti a záujme zdravotníkov. Tieto dva problémy majú jedného spoločného menovateľa: priveľa pacientov na zdravotnícky personál. Niet sa čo čudovať, že sestra v nemocnici nemôže pacientom venovať dostatok času a navyše z jej prístupu cítiť frustráciu. Situácia u lekárov nie je o nič priaznivejšia.

Cieľom projektu Zdravá zmena je tento neželaný trend zvrátiť, zastaviť preťažovanie lekárov a sestier, dať im priestor, aby sa mohli venovať viac svojim pacientom a opäť tak priniesť ľudskosť do slovenských nemocníc. Po novom by tak pracovná vyťaženosť poľavila v prípade sestier aj lekárov. Počet lôžok na jedného lekára by sa oproti súčasným 5 znížil na 4 a dve zdravotné sestry by sa nestarali o 4, ale už len o 3 lôžka.1

Kľúčom k lepším podmienkam v nemocniciach je však nielen zníženie počtu pacientov na lekára či sestru, ale aj lepší manažment. Ako sa totiž ukázalo, v nemocnici trávime viac času než pacienti z krajín západnej Európy, no na výsledkoch liečby to nevidieť. Ministerstvo zdravotníctva SR preto plánuje skrátiť pobyt pacientov na akútnych lôžkach zo súčasných viac ako 8 dní na 6,5 dňa.2

Bude to pre pacientov znamenať, že nedostanú možnosť dostatočne sa zotaviť po operácii či chorobe? Nie, práve naopak. Vážne stavy zostanú aj naďalej na tzv. lôžkach akútnej starostlivosti. Pre pacientov, ktorí budú potrebovať dlhodobú starostlivosť v dôsledku zotavovania sa po zákroku či chorobe, budú slúžiť špecializované lôžka následnej a dlhodobej starostlivosti.

Každý tak dostane presne takú starostlivosť, akú práve potrebuje. Vďaka presunu doliečujúcich sa pacientov na špecializované lôžka, bude mať personál nemocnice viac času na akútne prípady a poskytne im tak lepšiu, kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Jednotlivé oddelenia zároveň posilní personál z menej vyťažených alebo zrušených oddelení, ktoré zanikli z dôvodu nesplnenia kritérií pre kvalitnú a bezpečnú liečbu stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR. Cieľom projektu Zdravá zmena je priniesť do slovenských nemocníc viac kvality a spokojnosti na strane zdravotníkov, ale aj pacientov. (Čítajte viac)


Zdroje:
MZ SR, BCG1
OECD, MoH2

Autori
projektu